KŚT owijarek do palet. Klasyfikacja Środków Trwałych owijarek do palet

 

Owijarka do palet to składnik majątku przedsiębiorstwa, który jest zaliczany do środków trwałych, a co za tym idzie podlega amortyzacji.

Zgodnie z obowiązującą klasyfikacją środków trwałych owijarki zaliczane są do grupy 4, czyli maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania. Zgodnie z KŚT owijarka do palet ma przypisany symbol 435, czyli klasyfikowana jest wśród maszyn i urządzeń do pakowania w kartony i torby oraz maszyn wytwarzających opakowania. Powiązanie owijarki z PKWiU 2008 to ​28.29.21.0*.

 

Owijarka do palet – stawka amortyzacji

 

Zgodnie z obowiązującą KŚT owijarka amortyzowana jest stawką w wysokości 10%.

Stawka ta jest określona przez załącznik do ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Warto jednak pamiętać, że owijarki do palet jako środek trwały mogą być amortyzowane na różnych zasadach. Według obowiązujących przepisów podatkowych może to być amortyzacja liniowa, jednorazowa, degresywna, czy według stawek indywidualnych. Wiele w tym przypadku zależy od przyjętej strategii oraz sposobu użytkowania środków trwałych.

Przykładowo amortyzacja owijarek według indywidualnych stawek jest dozwolona jedynie w przypadku, gdy są one używane lub zostały ulepszone, a stawki amortyzacji są odpowiednio dopasowane do maksymalnego okresu dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Należy również pamiętać, że amortyzacja owijarki do palet wymaga określenia jej wartości początkowej. Dopiero wówczas można wybrać konkretną metodę amortyzacji oraz stosować się do jej zasad i stawek.