Jak efektywnie zredukować koszty zabezpieczenia palet?

 

Folia stretch jest podstawowym i jednocześnie najwyższym kosztem, który ponosisz podczas procesu zabezpieczania ładunku na czas transportu.

Dla Twojej firmy istotnym elementem jest obniżenie jej zużycia a dla klienta końcowego otrzymanie niezniszczonego ładunku i zminimalizowanie ilości kosztownych odpadów, za które musi zapłacić. Zrównoważony rozwój jest rosnącą motywacją dla wielu branż. Redukcja odpadów i podniesienie wydajności zużywanych materiałów, szczególnie tych nieodnawialnych może polepszyć wizerunek Twojej firmy.

Kluczem do rozwiązania tego problemu są:
– przejście z ręcznego owijania na owijanie maszynowe
– odpowiedni dobór maszyny do realnych potrzeb
– odpowiedni dobór głowicy wydającej folię stretch

Ręczny sposób owijania palet uważamy za niewydajny i niezabezpieczający towaru na czas transportu.
Wykorzystywanie folii ręcznej i tej metody owijania jest marnotrawstwem materiałów w czasie.
Przejście z owijania ręcznego na maszynowe pozwala na mniejsze koszty ponoszone na zakup materiału, oszczędzenie pieniędzy i uwolnienie w budżecie miejsca na inne inwestycje.
Możesz wybrać owijarkę półautomatyczną lub automatyczną, każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy.

Owijarki półautomatyczne talerzowe, ramieniowe lub samo jeżdżące wymagają pewnych interwencji i nadzoru Twojego pracownika:
– przymocowanie folii do palety [opcją jest owijarka półautomatyczna, która sama zaczepia folię]
– wciśnięcie przycisku Start
– odcięcie folii po zakończeniu pracy owijarki [opcją jest automatyczne odcięcie folii przez owijarkę]

Owijarki automatyczne nie wymagają interwencji człowieka, ale z racji wysokich kosztów zakupu są przeznaczone dla firm, które owijają duże ilości palet i są technicznie przygotowane do pełnej automatyzacji linii.

Oba systemy przyspieszają pracę, zwiększają stabilność ładunków, zwalniają pracowników z obowiązku obserwacji/kontroli podczas owijania co pozwala im na skupienie się na dodatkowych zajęciach co jest dla Ciebie dodatkowym zyskiem.

Każda owijarka może zostać wyposażona w specjalną głowicę, która jest odpowiedzialna za wydawanie folii stretch na paletę podczas pracy maszyny.

Każda głowica ma regulowany Naciąg czyli siłę z jaką folia stretch opina się na palecie z ładunkiem.
Głowice typu 212, 214, PPS i APS są wyposażone we wstępny Rozciąg folii stretch przed wydaniem jej na paletę z ładunkiem.

Głowice przeznaczone do wstępnego rozciągu folii są zmotoryzowane, są wyposażone w jeden lub dwa silniki, z których każdy jest zintegrowany z jednym lub dwoma wałkami, przez które przeplata się folię stretch.
Wałki działają z różnymi prędkościami, pomiędzy tymi wałkami folia stretch fizycznie się rozciąga z 1 metra bieżącego do maksymalnie 5 metrów bieżących a następnie folia przechodzi przed wydaniem na paletę przez ostatni wałek, który jest odpowiedzialny za siłę Naciągu.

Zastosowanie głowic typu 212, 214, PPS i APS redukuje zużycie folii stretch w zakresie 40-60% w porównaniu do głowic standardowych lub ręcznej metody owijania palet.